Regulamin

Strona główna » Regulamin

wielkość tekstu:A | A | A

 Regulamin kursów językowych organizowanych

przez Centrum Nauczania Języków Obcych „Memo” s.c.

1. Regulamin Centrum Nauczania Języków Obcych Memo s.c., zwanego dalej CNJO Memo, jest integralną częścią Umowy podpisywanej z każdym uczestnikiem kursu.

2. Stopień umiejętności językowych uczestników określa się na podstawie bezpłatnego testu / rozmowy kwalifikacyjnej lub na podstawie rekomendacji lektora (dla kursów kontynuujących).

3. Liczebność grupy, ceny kursów oraz zakres nauczania określone są w ofercie edukacyjnej.

4. CNJO Memo zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin kursu, połączenia grup lub rozwiązania grupy w przypadku, gdy jej liczebność wynosi mniej niż 4 osoby.

5. CNJO Memo zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z ważnych powodów (np.: choroby lektora). Zajęcia odwołane odbędą się w innym, ustalonym terminie.

6. Słuchacze zobowiązani są do regularnego uczęszczania na zajęcia.

7. Wysokość opłaty za kurs wynika z aktualnie obowiązującego cennika, rabaty nie sumują się.

8. Płatności za kursy mogą być realizowane w formie gotówkowej lub przelewem bankowym w systemie trymestralnym zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

9. Uczestnikowi kursu przysługuje prawo do jednorazowego skorzystania z oferty „Satysfakcja albo zwrot pieniędzy”, gwarantującej 14 dniowe bezpłatne uczestnictwo w wybranym kursie. W przypadku niespełnienia oczekiwań lub braku satysfakcji z udziału w kursach organizowanych przez CNJO Memo uczestnikowi zostanie zwrócona całość wniesionej opłaty, z zastrzeżeniem obowiązku zwrotu wydanych wcześniej materiałów dydaktycznych.  

10. W pozostałych przypadkach rezygnacja z kursu odbywa się na poniższych zasadach:

  • jeżeli rezygnacja nastąpiła przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, CNJO „Memo” zwraca całą wniesioną opłatę,
  • jeżeli rezygnacja nastąpiła do miesiąca od rozpoczęcia zajęć, CNJO „Memo” zwraca wniesioną opłatę pomniejszoną o wartość zrealizowanych zajęć oraz o wartość materiałów dydaktycznych,
  • rezygnacja w terminie późniejszym odbywa się na podstawie pisemnego wypowiedzenia skutkującego po zakończeniu danego trymestru nauki, za który nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

 11. CNJO Memo gwarantuje opiekę i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników kursów wyłącznie w trakcie trwania zajęć.

 

dalej

Centrum Nauczania Języków Obcych
42-300 Myszków, ul. 1 Maja 66

tel.: +48 608 493 085 , +48 886 634 691
e-mail: memomyszkow@interia.pl

  • 20160615_175055_hdr
  • 20160615_175052_hdr
  • 20160615_170010_hdr
  • 20160615_170006_hdr
  • 20160615_160230_hdr
Tagi:
CNJO Memo s.c. to kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzimy zajęcia z języków: angielski, niemiecki, włoski, rosyjski, francuski, hiszpański. Oferujemy zajęcia grupowe, indywidualne, szkolenia dla firm i tłumaczenia. Zapraszamy na bezpłatną lekcję pokazową